Kennis opdoen & delen

APN Backoffice zorgt voor uw organisatie en medewerkers

APN Backoffice

Onze dienstverlening

Leden- en donateursadministratie

 • Bijhouden van leden- en/of donateursgegevens in BANSTER
 • Contributieadministratie
 • Inning van contributie via factuur of incassomachtiging
 • Klankbord voor de organisatie

Voor het bijhouden van de leden- en/of donateursgegevens werken wij veelal met BANSTER.
Vanuit dit pakket regelen wij o.a. de contributie inning via factuur of incassomachtiging, verzending van digitale mailingen zoals uitnodigingen voor bijeenkomsten of nieuwsbrieven.
Het wekelijks verwerken van mutaties in de vaste gegevens spreekt voor zich.
Gebruikt u reeds een ander ledenadministratiepakket, geen probleem, wij lezen ons in en ontzorgen u vanuit uw vertrouwede pakket. 

Financiële administratie

 • Verwerking van boekhouding in KING
 • Maand- en jaarrapportages
 • Aanvraag en verantwoording bij DUS-I Ministerie VWS, fonds PGO
 • Begrotingsadvies
 • Financieel klankbord

Na het aanleveren van de boekhoudstukken zorgen wij voor een snelle verwerking en presenteren u hiervan op korte termijn de rapportage. 

Maakt uw organisatie gebruik van de instellingssubsidie verstrekt door het ministerie VWS, fonds PGO dan stellen wij samen met u de begroting op en dragen zorg voor de subsidieaanvraag. Ook het verantwoorden en melden van wijzigingen wordt door APN conform de richtlijnen verzorgd. 

Secretariële werkzaamheden

 • Papieren en digitale postverzorging
 • Telefoonbeantwoording
 • Verzending van periodieke (verenigings-)bladen en mailingen
 • Verzorgen van notulen
 • Activiteitenondersteuning

Als organisatie kunt u gebruik maken van ons postadres en kunnen wij uw telefoon beantwoorden.
Heeft u alle mogelijkheden binnen Banster al bekeken? Wij ontzorgen u bij het organiseren van uw evenement en versturen uw (digitale) nieuwsbrief of voorlichtingsmateriaal.
De brochures uit uw webwinkel kunnen wij opslaan en na bestelling versturen.

Kortom wij fungeren als klankbord van uw organisatie.

Digitaal kantoor

Inloggen vanuit huis om te werken in een moderne computeromgeving? Uw mail centraal georganiseerd? APN regelt dat voor u.

APN beschikt over een modern computernetwerk en kan de digitale databank van uw organisatie naar uw wensen faciliteren, inrichten en ondersteunen. 
Van thuis uit toegankelijk en met de autorisatie lees- of werkfuncties. Zo blijft alles centraal aanwezig ook na vertrek van een vrijwilliger of medewerker.

Archief en opslag

APN heeft uitstekende archiverings- en opslagruimten voor uw voorlichtingsmateriaal en archiefstukken. Doordat de archiefstukken centraal bewaard worden, raakt er ook nooit iets weg. Dus is de continuiteit gewaarborgd.

Voor u, door ons

Onze werkzaamheden ondersteunen u en uw werk. Waar nodig nemen we het over, en anders sturen we bij.

Zodat er continuïteit bestaat en de kennis bij u in huis blijft. Als er wisselingen zijn, maar ook omdat de techniek en wetgeving dat vragen.

Maak nu ook kennis met de kunde van APN Backoffice!

Even sfeer proeven en kennis maken met APN Backoffice?

Dat vinden we leuk! APN Backoffice wil graag met u kennis maken om zelf te ervaren hoe wij waarde toe kunnen voegen aan uw organisatie. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor verschillende organisaties, en dus met voor elk een eigen aanpak. Om uw 'merk' recht te doen bij uw achterban. We passen ons aan. Onze kwaliteit passen we nooit aan. Daar zijn we trots op.

APN Backoffice is de ruggengraat van uw organisatie.
APN Backoffice brengt kennis & kunde mee. Dat is van waarde.