dienstverlening als service

Wij werken voor

Patientenverenigingen en stichtingen krijgen van APN Service met een Hoofdletter.

Persoonlijk. Vriendelijk. Zonder afstand. Doet u waar u goed in bent, dan vullen wij de rest aan. Doelgericht en efficiënt maken wij mogelijk dat u uw missie kunt uitvoeren. Onze jarenlange kennis en ervaring resulteert in de juiste aanpak. Voor uw doelgroep. Zodat u zich kunt richten op hoofdzaken. Wij richten ons dan op de taken die wij voor u opvangen. Voor Service met een Hoofdletter.  

“Onze kennis en kunde geeft APN graag door. Zodat u succesvoller bent. Wij zijn een dienstverlener die echt persoonlijke service met een hoofdletter verleent. Samenwerken met APN: u dient de belangen van uw doelgroep, APN faciliteert uw belangen in de backoffice. Want samen sta je sterker.”

en ook werken wij voor
APN Backoffice

Onze dienstverlening

Leden- en donateursadministratie

 • Bijhouden van leden- en/of donateursgegevens in BANSTER
 • Contributieadministratie
 • Inning van contributie via factuur of incassomachtiging
 • Klankbord voor de organisatie

Financiële administratie

 • Verwerking van boekhouding in KING
 • Maand- en jaarrapportages
 • Aanvraag en verantwoording bij DUS-I Ministerie VWS, fonds PGO
 • Begrotingsadvies
 • Financieel klankbord

Secretariële werkzaamheden

 • Papieren en digitale postverzorging
 • Telefoonbeantwoording
 • Verzending van periodieke (verenigings-)bladen en mailingen
 • Verzorgen van notulen
 • Activiteitenondersteuning

Digitaal kantoor

Inloggen vanuit huis om te werken in een moderne computeromgeving? Uw mail centraal georganiseerd? APN regelt dat voor u. Zo blijft alles centraal aanwezig ook na vertrek van een vrijwilliger of medewerker.

Archief en opslag

APN heeft uitstekende archiverings- en opslagruimten voor uw voorlichtingsmateriaal en archiefstukken. Doordat de archiefstukken centraal bewaard worden, raakt er ook nooit iets weg. Dus is de continuiteit gewaarborgd.

Voor u, door ons

Onze werkzaamheden ondersteunen u en uw werk. Waar nodig nemen we het over, en anders sturen we bij. Zodat er continuïteit bestaat en de kennis bij u in huis blijft. Als er wisselingen zijn, omdat de techniek en wetgeving dat vragen.

“Patiëntenvereniging DEBRA Nederland kan backoffice administratiekantoor APN van harte aanbevelen, professioneel, persoonlijk en een top service! ”
“Voor de ICP al vele jaren een vertrouwd houvast.”
“APN helped us through the beginnings of our organisation and is a great relief for our financial work”
“Wij zijn blij met APN ze ontzorgen de Stichting AA&PNH op administratief gebied''

Kennis maken? Kennis delen?

Neem contact op met APN. We werken graag samen. Want de wereld verandert, en wij helpen u om te gaan met veranderingen. Voor het succes van uw vereniging of stichting. Om te zorgen dat uw vrijwilligers het leuk blijven vinden.

“Onze patiëntenvereniging Reuksmaakstoornis besteedt haar volledige backoffice activiteiten al jaren naar volle tevredenheid uit aan APN. De medewerkers zijn zeer goed telefonisch bereikbaar en zijn altijd bereid nét dat stapje meer te doen om iets voor je uit te zoeken om een goed weloverwogen advies te geven. ”
‘’Wij zijn al meer dan 10 jaar klant bij APN en nog steeds enorm tevreden. Er wordt heel secuur gewerkt, je hebt meteen iemand aan de telefoon als je een vraag hebt, er wordt meegedacht. Omdat Karin zoveel met andere verenigingen werkt komt ze ook met adviezen voor ons. Al met al is APN een heel fijne partner voor ons.”
“De Vereniging van Huntington heeft een prima samenwerking met APN Backoffice B.V.. Ondanks hele drukke werkzaamheden, worden vragen altijd snel en adequaat beantwoord. Voor alle door de overheid verplicht gestelde werkzaamheden kunnen we als patiëntenvereniging bij APN Backoffice B.V. terecht